PŁATNOŚCI  :: FAKTURY

INTERNET dla domu

1 Mbit / s ------------------- cena od 28 zł / mc

Prędkość łącza w godzinach 24 - 12 : 1 Mbit/s         Prędkość łącza w godzinach 12 - 24 : 0,5 Mbit/s

ABONAMENT : AKTYWACJA :
- 28 zł - przy umowie na 36 miesięcy
- 30 zł - przy umowie na 24 miesiące
- 32 zł - przy umowie na 12 miesięcy
- 38 zł - przy umowie na czas nieokreślony
- 1 - dla umów na czas określony (12, 24, 36 mcy)
- 49 zł - dla umów na czas nieokreślony
DODATKOWO w ramach pakietu : >>> JAK ZAMÓW ? <<<
-  możliwość korzystania z kilku
   komputerów zamiennie
-  brak limitu ściągania danych
-  skrzynka pocztowa
-  miejsce na stronę www w naszej domenie
-   p2p 24h/dobę

3 Mbit / s ------------------- cena od 32 zł / mc

Prędkość łącza w godzinach 24 - 12 : 3 Mbit/s         Prędkość łącza w godzinach 12 - 24 : 1,5 Mbit/s

ABONAMENT : AKTYWACJA :
- 32 zł - przy umowie na 36 miesięcy
- 34 zł - przy umowie na 24 miesiące
- 36 zł - przy umowie na 12 miesięcy
- 44 zł - przy umowie na czas nieokreślony
- 1 - dla umów na czas określony (12, 24, 36 mcy)
- 49 zł - dla umów na czas nieokreślony
DODATKOWO w ramach pakietu : >>> JAK ZAMÓW ? <<<
-  możliwość korzystania z kilku
   komputerów zamiennie
-  brak limitu ściągania danych
-  skrzynka pocztowa
-  miejsce na stronę www w naszej domenie
-   p2p 24h/dobę

6 Mbit / s ------------------- cena od 38 zł / mc

Prędkość łącza w godzinach 24 - 12 : 6 Mbit/s         Prędkość łącza w godzinach 12 - 24 : 3 Mbit/s

ABONAMENT : AKTYWACJA :
- 38 zł - przy umowie na 36 miesięcy
- 40 zł - przy umowie na 24 miesiące
- 42 zł - przy umowie na 12 miesięcy
- 52 zł - przy umowie na czas nieokreślony
- 1 - dla umów na czas określony (12, 24, 36 mcy)
- 49 zł - dla umów na czas nieokreślony
DODATKOWO w ramach pakietu : >>> JAK ZAMÓW ? <<<
-  możliwość korzystania z kilku
   komputerów zamiennie
-  brak limitu ściągania danych
-  skrzynka pocztowa
-  miejsce na stronę www w naszej domenie
-   p2p 24h/dobę

10 Mbit / s ----------------- cena od 52 zł / mc

Prędkość łącza w godzinach 24 - 12 : 10 Mbit/s         Prędkość łącza w godzinach 12 - 24 : 5 Mbit/s

ABONAMENT : AKTYWACJA :
- 52 zł - przy umowie na 36 miesięcy
- 58 zł - przy umowie na 24 miesiące
- 62 zł - przy umowie na 12 miesięcy
- 85 zł - przy umowie na czas nieokreślony
- 1 - dla umów na czas określony (12, 24, 36 mcy)
- 49 zł - dla umów na czas nieokreślony
DODATKOWO w ramach pakietu : >>> JAK ZAMÓW ? <<<
-  możliwość korzystania z kilku
   komputerów zamiennie
-  brak limitu ściągania danych
-  skrzynka pocztowa
-  miejsce na stronę www w naszej domenie
-   p2p 24h/dobę

16 Mbit / s ----------------- cena od 62 zł / mc

Prędkość łącza w godzinach 24 - 12 : 16 Mbit/s         Prędkość łącza w godzinach 12 - 24 : 8 Mbit/s

ABONAMENT : AKTYWACJA :
- 62 zł - przy umowie na 36 miesięcy
- 72 zł - przy umowie na 24 miesiące
- 86 zł - przy umowie na 12 miesięcy
- 108 zł - przy umowie na czas nieokreślony
- 1 - dla umów na czas określony (12, 24, 36 mcy)
- 49 zł - dla umów na czas nieokreślony
DODATKOWO w ramach pakietu : >>> JAK ZAMÓW ? <<<
-  możliwość korzystania z kilku
   komputerów zamiennie
-  brak limitu ściągania danych
-  skrzynka pocztowa
-  miejsce na stronę www w naszej domenie
-   p2p 24h/dobę

20 Mbit / s ----------------- cena od 66 zł / mc

Prędkość łącza w godzinach 24 - 12 : 20 Mbit/s         Prędkość łącza w godzinach 12 - 24 : 10 Mbit/s

ABONAMENT : AKTYWACJA :
- 66 zł - przy umowie na 36 miesięcy
- 76 zł - przy umowie na 24 miesiące
- 92 zł - przy umowie na 12 miesięcy
- 122 zł - przy umowie na czas nieokreślony
- 1 - dla umów na czas określony (12, 24, 36 mcy)
- 49 zł - dla umów na czas nieokreślony
DODATKOWO w ramach pakietu : >>> JAK ZAMÓW ? <<<
-  możliwość korzystania z kilku
   komputerów zamiennie
-  brak limitu ściągania danych
-  skrzynka pocztowa
-  miejsce na stronę www w naszej domenie
-   p2p 24h/dobę

:: USŁUGI DODATKOWE ::

- zewnętrzny (publiczny) adres IP:  + 10 zł/mc
- router Wifi (wraz z dojazdem do Klienta i konfiguracją): 220zł
- dzierżawa routera Wifi (minimum 6 mcy): 15zł / mc (opłata jest doliczana do abonamentu)
- zmiana abonamentu z niższego na wyższy:  bezpłatnie
- zmiana abonamentu z wyższego na niższy:  50 zł
- ponowne podłączenie do sieci Internet po odłączeniu z powodu braku opłat:  30 zł
- opłata za cesję umowy o stałe łącze (przejęcie praw Abonenckich): 30 zł
- usługa serwisowa:  40 zł/za każdą rozpoczętą godzinę
- dojazd do klienta w przypadku awarii z winy klienta: 40 zł
- przeniesienie łącza w obrębie jednego lokalu, wymiana kabla abonenckiego - według 
  zużytego  materiału i czasu pracy serwisanta
- duplikat faktury: 5zł/szt
- zwrot / przeksięgowanie błędnie uiszczonej opłaty (na wniosek Użytkownika): 10zł / szt

Cennik promocyjny dostępu do sieci INTERNET    cennik ważny od 2011.11.01
wszystkie ceny brutto (abonament za 1 miesiąc)
Zestawienie wszystkich pakietów
- Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, płatnośc do 10-tego każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
  W opisie przelewów informacje na temat wpłacającego powinny być zgodne z danymi w umowie.

- Podane prędkości są prędkościami maksymalnymi

Dodatkowo w ramach pakietu zapewniamy:
- nieograniczone korzystanie z zasobów sieci zarówno czasowo jak i pod kątem ilości ściąganych danych 
  (nie ustalamy miesięcznego limitu ściąganych danych)

* prędkości powyżej 3Mbps  (niezależnie od pory dnia) dotyczą tylko połączeń kablowych, światłowodowych oraz radiowych 5 GHz. Połączenia w technologii 2,4 GHz realizowane są do prędkości 3 Mbps.

Cennik standardowy (bez uwględnienia promocji)